تصادف خودرو با عابر پیاده

تصادف خودرو با عابر پیاده

مقصر حادثه فراری

 

بیمه نامه : شخص ثالث

مقصر : فراری

  • در تاریخ ۹۶/۷/۲۵ خانم ن – الف (عابر پیاده)در اثر برخورد با خودروی سواری مصدوم و مقصر حادثه متواری می گردد.
  • با توجه به صدمات زیاد وارد شده وطول درمان خانم ن – الف در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ به گروه آفرینش مراجعه می کند.
  • با ارائه مشاوره کارشناسان گروه آفرینش ،مصدوم به دادگاه مراجعه واز ضارب متواری شکایت می کند .
  • در دادگاه و با استناد به نظر کارشناسی ضارب و مصدوم هر دو به میزان ۵۰ درصد مقصر اعلام می گردند .

نتیجه نهایی:

با وجود رای ۵۰ درصد مقصر اعلام نمودن مصدوم ، در تاریخ ۹۸/۶/۲۵ شرکت بیمه ملزم به پرداخت کل ۱۰۰ درصد دیه به نفع خانم ن – الف می گردد.

 

تصادف خودرو با عابر پیاده