خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر تصادف رانندگی

تصادف رانندگی

تصادف رانندگی بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده

خلاصه پرونده :

نوع بیمه نامه : شخص ثالث

نتیجه بروز حادثه (تصادف رانندگی) :

شکستگی و فلج شدن دست ها و پاهای زیاندیده، جمع شدن مایع در قفسه سینه،

زوال کامل عقل، زوال کامل قوای تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع

شرح موضوع :

  • آقای الف (۳۲ ساله ) در حالیکه مسیر شرق به غرب رینگ داخلی میدان آزادی در حرکت بوده،

ابتدای جاده مخصوص روی اولین خط عابر پیاده به علت تأخیر در رویت ناشی از عدم توجه کافی به جلو از قسمت جلو با عابر پیاده برخورد می نماید.

  • در نتیجه حادثه مصدوم دچار زوال کامل عقل، زوال کامل قوای تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع، شکستگی و فلج شدن دست ها و پاهای زیاندیده،

جمع شدن مایع در قفسه سینه می شود.

  • دادگاه مقصر حادثه را محکوم به پرداخت ۶/۶۶ برابر دیه کامله و پرداخت جزای نقدی در حق دولت می نماید.
  • دادگاه با توجه به ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی جهت عدم کنترل ادرار و مدفوع و با توجه به ضربه مغزی و اختلال عملکرد ۲ فقره دیه کامل مرد مسلمان را تعیین می نماید.
  • میزان دیه تعیین شده توسط دادگاه به دلیل اختلاف در تفسیر قانون مورد قبول شرکت بیمه واقع نمی گردد چرا که بیان می دارد :

عارضه عدم ضبط ادرار و مدفوع با هم یک دیه دارد نه هریک جداگانه.

  • با توجه به اینکه بیمه گر نسبت به ایفای تعهدات در پرداخت غرامت زیاندیده موضوع بیمه نامه ثالث به نحو تمام و کمال اقدامی به عمل نیاورده است،

مقصر حادثه برای دریافت مشاوره به شرکت بیمه مراجعه می نماید.

  • نهایتاً با راهنمایی کارشناس گروه آفرینش و با توجه به وجود اختلاف پرونده از طریق ارجاع به داوری گردید.
  • با پیگیری های انجام شده و تلاش داور بیمه گذار رأی داوری به نفع زیاندیده صادر می گردد.

نتیجه :

بر اساس رأی صادره شرکت بیمه موظف به پرداخت ۶/۶۶ برابر یک دیه کامله جمعاً به مبلغ ۳/۴۲۴/۱۸۵/۰۰۰ ریال می گردد.

شرط داوری – بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی