,

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه در حال برگزاری است.

نهاد ناظر صنعت بیمه و با همکاری پژوهشکده بیمه:

هشتمین دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه از تاریخ ۲۵ آبان به صورت مجازی آغاز شد.

مدرس:  محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری 

این دوره در دو سطح مقدماتی با عنوان “اصول و کلیات بیمه” مختص افرادسطح یک و دوره پیشرفته با عناوین “بیمه در زمان بحران” و “راننده‌محور‌شدن بیمه شخص ثالث”

مختص افرادی که در دوره‌های پیشین شرکت داشته‌اند، برگزار می‌شود.

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه سطح مقدماتی با عنوان : اصول و کلیات بیمه 

سر فصل ها :

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه سطح پیشرفته با عناوین : 

  1. بیمه در زمان بحران

  2. راننده محور شدن بیمه شخص ثالث

سرفصل های دوره پیشرفته:

  • خدمات صنعت بیمه و تأثیر آن در برقراری آرامش و آسایش مردم
  • نقش بیمه در کمک به دولت و نیروهای امدادرسان در زمان وقوع حوادث
  • تفاوت رویکردهای ” راننده محور بودن ” و ” خودرو محور بودن ” بیمه شخص ثالث
  • مقایسه تطبیقی بیمه زندگی در ایران و کشورهای هم سطح و توسعه یافته