,

شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی

 (‌آیین‌نامه شماره ۲۱)

شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

تصویب ۱۳۶۶/۸/۲۷ اجرا ۱۳۶۷/۱/۱

 (با اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا تاریخ ۱۳۷۳/۲/۲۶)

  ادامه مطلب …

دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

 

در قسمت زیر نحوه دریافت خسارت در بیمه آتش سوزی را به شما آموزش خواهد داد :

ادامه مطلب …