سؤالات متداول بیمه باربری

سؤالات متداول بیمه باربری

۱- در بیمه باربری با بیمه گر دچار مشکل شده ام.
بیمه گر معتقد است که من مستحق هیچ گونه خسارتی نیستم

اما کارشناسان معتقدند که من می توانم از پوشش بیمه ای استفاده کنم . توصیه شما چیست ؟

ادامه مطلب …

سؤالات متداول در بیمه آتش سوزی

سؤالات متداول در بیمه آتش سوزی

–  شرکت بیمه براساس نظریه کارشناس آتش نشانی حادثه موضوع بیمه را عمدی دانسته

واز پرداخت خسارت خودداری می نماید ، چه کنم ؟

ادامه مطلب …

سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه

سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه

در زیر سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه که برای عموم مردم ممکن است پیش بیاید ذکر گردیده است :

ادامه مطلب …