ظلاعیه :

در صورت برگذاری هر گونه سمینار یا همایشی اطلاعات آن در این بخش قرار خواهد گرفت ! اطلاعات و تصاویر ذیل مربوط به سمینارهایی است که تا به امروز توسط آفرینش برگذار شده است .

شرکت”آفرينش “با همکاری موسسات آموزشی معتبر برگزار می کند :

سمينارحقوق بيمه گذاران(خريداران و ذينفعان بيمه نامه)

سر فصل هاي سمينار :
فصل اول:(حقوق عمومی)
1.حقوق بيمه گذاران در انتخاب نوع و پوشش هاي بيمه اي.
2.حقوق بيمه گذاران در تغيير شرايط بيمه نامه (عمومی – خصوصی).
3.حقوق بيمه گذاران در خريد بيمه نامه از عوامل فروش (شرکت بيمه ،نماينده بيمه ، کارگزار بيمه،بازارياب بيمه).
4.حقوق بيمه گذاران در دريافت خسارت از شركتهاي بيمه.
5.قواعد واصولي كه بيمه گران در عدم پرداخت خسارت بدان تمسك مي جويند.
6.مهمترين قوانين و مقررات بيمه و نحوه دستیابی به جديد ترين قوانين و مقررات بيمه ای .
7.معرفی نهاد ها و سازمان هایی که قوانین و مقررات بيمه را وضع مي نمايند.
8.تبین جايگاه قانوني وحقوقي نمايندگان، شرکتهاي نمايندگي،کارگزاران،کارشناسان رسمي ارزيابان رسمي خسارت و …. در بيمه
9.تشریح ساز و کار نظارت بر فعاليت شرکتهاي بيمه.
10.آشنایی با سازمان ها و نهاد هاي مدافع حقوق بيمه گذاران.
فصل دوم: (اختصاصی)
حقوق اختصاصی بیمه گذاران در بیمه شخص ثالث اتومبیل:
-چه سقف تعهد بيمه نامه ثالث بايد خريد تا دچارمشكلات ناشي از افزايش سالانه ميزان ديات نشويم؟
-چگونه هزينه هاي پزشكي پردا خت شده دربيمارستاهاي خصوصي را از شركت بيمه وصول نماييم؟
-فرآيند وثيقه گذاري بيمه نامه بجاي وثايق و اسناد مالي بعد از تصادف چگونه است؟
-در صورت متواري شدن مقصر حادثه چگونه مي توان ديه كامل را از موسسات بيمه ای وصول نمود؟
-درصورت نداشتن گواهينامه وبيمه نامه ازجانب مقصر حادثه چگونه مي توان ديه كامل را از شركت بيمه وصول نمود؟
-چگونه مي توان بخشي از ديه را قبل از صدور راي قطعي دادگاه، از شركت بيمه وصول نمود؟
-در صورت بروز تصادف چگونه پرونده متشكله در بيمه و دادگاه را پيگيري و مديريت نماييم؟
مدت سمينار: يک روزه
موضوع فصل دوم اختیاری است و سرفصل جدید متناسب با حوزه فعاليت و نیاز گروه شرکت کننده گان قابل ارائه می باشد.

برای اولین بار در کشور (دوره آموزشی )

دوره آموزشی: تکنیکهای کاربردی در انعقاد قراردادهای بیمه ای با شرکتهای بیمه

جلسه اول: ريسک و انتقال آن:
1-شناسایی ،ارزیابی وانتقال ریسک های بیمه پذیر در سازمان.
2-تبیین ضرورت نگهداری پاره ای از ریسک ها در سازمان .
3-فرآیند صدور یک بیمه نامه در شرکت های بیمه ای .
4-تشریح پوشش ها و قواعد بیمه ای د رصدور بیمه نامه ها.
5-تحلیل شرایط عمومی ، خصوصی , ویژه و کلوز ها.
جلسه دوم : موسسات بيمه ای
1-سازمان و تشکیلات شرکت ها و موسسات وابسته در صنعت بیمه .
2-نقش سازمان های نظارتی – حاکمیتی بر فعاليت موسسات بيمه ای.
3-تشریح وجوه تمایز شرکت هاي بيمه خصوصي و دولتي و نمایندگان.
4- تبیین جايگاه قانوني نمايندگان ، کارگزاران ، ارزيابان خسارت بيمه ای.
5-سایر موسسات و شرکتهای فعال و مرتبط با صنعت بیمه .
جلسه سوم : قوانين و مقررات بيمه ای
1-منابع قوانين و مقررات دربيمه های بازرگانی وشیوه تصویب آنها.
2- بررسی نقش اصول بیمه درتدوین قوانین ومقررات بیمه .
3-تشریح مهمترين قوانين و مقررات بيمه .
4-نحوه دستیابی به جديد ترين قوانين و مقررات بيمه .
5-قوانین و مقرراتی که از نظر خريداران بيمه نامه دور مي ماند.
جلسه چهارم: فرم پیشنهاد ، بيمه نامه ها :
1- جایگاه و اهمیت قانونی – حقوقی تکمیل فرم پيشنهاد .
2- اطلاعاتي که الزاما” در فرم پیشنهاد می باید به شرکت بيمه ارائه شود .
3- تشخیص اطلاعاتی که در فرم پیشنهاد افشای آن الزامی نیست.
4- انواع بیمه و مبانی محاسبه حق بیمه در بیمه های بازرگانی .
5- بهترين شيوه پرداخت حق بيمه به شرکت هاي بيمه .
جلسه پنجم: خسارت :
1- مفهوم خسارت از نظر شرکتهای بیمه .
2- اولین اقدامات لازم بهنگام وقوع حادثه خسارتی.
3-نحوه اعلام خسارت وارائه مدارک به شرکت بیمه .
4-شیوه همکاری با کارشناسان بیمه در ارزیابی خسارت.
5-انواع مکاتبات اداری و حقوقی با شرکت های بیمه .
جلسه ششم: تفاهم نامه نویسی:
1- تبیین دلایل فنی و حقوقی تفاهم نویسی با شرکت بیمه .
2- نحوه مشاركت درمنافع (سود)حق بيمه هاي پرداختي .
3-نحوه تغییر و تعدیل شرایط بیمه نامه ها در تفاهم نامه .
4-تعیین نحوه رسیدگی و ارزیابی کلیه خسارات بیمه ای.
5-کیفیت درج شرایط رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای.
جلسه هفتم:کارگاه مورد کاوی:
در این کارگاه یک پرونده بیمه ای از شروع قرارداد (صدور- تفاهم نامه) تا طرح دعوی در دادگاه و دریافت خسارت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار می گیرد.
مدت دوره :20 ساعت

سمینار حقوق بیمه گذاران :

دوره مقدماتی و پیشرفته :

توسط اقای لطفی ( دوره مقدماتی ) 6 ساعت : سمینار حقوق بیمه گذاران

توسط آقای غریب ( دوره پیشرفته ) 20 ساعت : سمینار تکنیک های کاربردی در انعقاد قرارداد های بیمه ای با شرکت بیمه

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه”  سازمان مدیریت صنعتی سخنران : جناب آقای غریب زمان :۹۴/۰۳/۰۷ مکان :  سالن پویش سازمان مدیریت صنعتیسمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” با رویکرد بررسی مشکلات حرفه ای و حقوقی فروش…
سمینار حقوق بیمه گزاران اتاق کرمانشاه

سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار "حقوق بیمه گذاران" مجری :اتاق بازرگانی کرمانشاه سخنران : جناب آقای غریب سمینار آموزشی “حقوق بیمه گذاران” با رویکرد بررسی کلیات حقوق بیمه گزارانو راهبردهای کاربردی در نحوه دریافت خسارت از شرکتهای بیمهبا سخنرانی آقای غر…

سمینار حقوق بیمه گذاران-مدیریت صنعتی

سمینار آموزشی "حقوق بیمه گذاران"   سازمان مدیریت صنعتی  سخنران:جناب آقای غریب سمینار آموزشی "حقوق بیمه گذاران"با رویکرد بررسی کلیات حقوق بیمه گذارانو راهبردهای کاربردی در نحوه دریافت خسارت از شرکتهای بیمهبا سخنرانی آقای …
سمینار حقوق بیمه گزاران در سازمان مدیریت صنعتی

سمینار حقوق بیمه گذاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ....!! برگزاری سمینار حقوق بیمه گذاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور " سازمان مدیریت صنعتی " سخنران : جناب آقای غریبسازمان مدیریت صنعتی برای اولین بار در کشور برگزار می کند …
سمینار حقوق بیمه گزاران در اتاق بازرگانی گرگان

سمینار حقوق بیمه گذاران در اتاق بازرگانی گرگان

سر فصل های  سمینار : فصل اول:(حقوق عمومی)حقوق بیمه گذاران در انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای. حقوق بیمه گذاران در تغییر شرایط بیمه نامه (عمومی – خصوصی). حقوق بیمه گذاران در خرید بیمه نامه از عوامل فروش (شرکت بیمه ،نما…