,

سمینار تخصصی ابعاد بیمه های عمر

سمینار تخصصی ابعاد بیمه های عمر

ابعاد و تعهدات حقوقی در فروش بیمه های عمر

(آنچه نمایندگان و بازاریابان باید بدانند)

سخنران استاد محمد حسین غریب

اولین سمینار تخصصی ابعاد بیمه های عمر

  • عناوین و سرفصل های سمینار
  • ارکان و تفاوت های اصلی در قراردادهای بیمه های اشخاص
  • جایگاه حقوقی فرم پیشنهاد بیمه نامه
  • تکالیف و مسئولیت های بیمه گذار در خرید بیمه نامه
  • تکالیف و تعهدات بیمه گر در فروش بیمه نامه
  • تکالیف و مسئولیت های حقوقی فروشندگان
  • شیوه های حل اختلاف در بیمه های اشخاص(عمر)

 

سمینار تخصصی ابعاد بیمه های عمر

تلفن ثبت نام : ۰۹۹۱۲۳۴۶۳۵۴

تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۹۸

ساعت برگزاری از ساعت ۹ الی   ۱۸

مکان : تهران – سعادت آباد – سرو غربی – بعد از مخابرات سلمان فارسی – پژوهشکده بیمه