, ,

سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)و چالش های پنهان بیمه ای

سمینار آموزشی حقوق بیمه گذاران

“سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)و چالش های پنهان بیمه ای”

“در بیمه های بازرگانی”

مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و داور بیمه ای

سرفصل سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)و چالش های پنهان بیمه ای

:

 • تشریح خلاصه عملکرد شرکت های بیمه گر در ارتباط با حقوق بیمه گذاران .
 • تبیین مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت وآتش سوزی و …..) .
 • تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .
 • مهمترین نکات در زمان اعلام خسارت و ارائه مدارک به شرکت های بیمه .
 • تحلیل قوانین و نکات مهم در قرارداد بیمه های مسئولیت و درمان.
 • اصول و مبانی تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .
 • تبیین مبانی و آنالیز محاسبات حق بیمه های پوشش های مختلف بیمه ای .
 • مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
 • مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای .
 • تبیین جایگاه قانونی نمایندگان ، کارگزاران و ارزیابان خسارت های بیمه ای .
 • نحوه نظارت بر قراردادهای بیمه ای منعقده بین کارفرما و پیمانکاران اصلی و فرعی در پروژه های خدماتی.

 زمان :بزودی اعلام می گردد

مکان : رشت – کمربندی شهید بهشتی – میدان انتظام – مجتمع اداری علم و فناوری گیلان