, ,

سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار حقوق بیمه گذاران برگزار شد

مجری : کارگزاری ماهان

مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

مدرس مباحث ویژه در بیمه های بازرگانی

رئوس مباحث ارائه شده در سمینار حقوق بیمه گذاران

 

  • خلاصه مبانی ،اصول و کلیات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت،آتش سوزی وباربری …..)
  • انواع بیمه های بازرگانی و قواعد کاربردی حاکم بر صنعت بیمه.
  • تشریح مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی.
  • تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .
  • تبیین مهمترین تکالیف بیمه گران (شرکت های بیمه) و بیمه گذاران( خریداران و ذینفعان ).
  • مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
  • اصول و کلیات تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .
  • مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه های بازرگانی .

تاریخ برگزاری : ۹۷/۴/۲۸

محل برگزاری : سعادت آباد – خیابان سی و یکم شرقی – پلاک ۴۶ ساختمان پرهام طبقه اول