سمینار حقوق بیمه گزاران

سمینار حقوق بیمه گزاران اتاق کرمانشاه

سمینار “حقوق بیمه گزاران”

مجری :اتاق بازرگانی کرمانشاه

سخنران : جناب آقای غریب

 

سمینار آموزشی “حقوق بیمه گزاران” با رویکرد بررسی کلیات حقوق بیمه گزاران

و راهبردهای کاربردی در نحوه دریافت خسارت از شرکتهای بیمه

با سخنرانی آقای غریب

و با حضور نمایندگان اصناف مختلف تجاری

و علاقمندان صنعت بیمه

در تاریخ ۹۳/۰۹/۰۹ در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار گردید.

زمان :۹۳/۰۹/۰۹

مکان : اتاق بازرگانی کرمانشاه