محمد حسین غریب

محمدحسین غریب

شماره تماس

021-88201780
3032871 -0912

 • تحصیلات دانشگاهی :

کارشناسی  ارشد مدیریت  بیمه از دانشگاه تهران

– کارشناسی مدیریت بیمه  از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

– دانشجوی کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه نور طوبی

 • سوابق حرفه ای :

 1. کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ( کانون کارشناسان رسمی دادگستری )
 2. مدیر عامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران
 3. ارزیاب رسمی خسارت (85/2/16 – 96/2/16)  بیمه مرکزی ایران
 4. مدیرعامل شرکت آفرینش اندیشه توانا (84/12/24 الی 97/10/01 )
 5. مشاور بیمه ای سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی
 6. عضو هیات مدیره و قائم مقام (سابق) مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ایران خودرو
 7. کارشناس  (سابق) شرکت سهامی بیمه ایران (۱۳۶۸)
 8. نماینده رسمی (سابق) شرکت سهامی بیمه ایران (۱۳۷۵)
 • آمادگی تدریس در رشته های :

 1.  حقوق بیمه گذاران در خرید و دریافت خسارت (خریداران و ذینفعان).
 2. شیوه های حل اختلاف و اصول و مبانی داوری در صنعت بیمه .
 3. اصول و کلیات بیمه (بیمه های بازرگانی).
 4. حقوق بیمه (قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی).
 5. سازمان و مدیریت شرکت های بیمه.
 6. مباحث ویژه در بیمه های اموال و اشخاص (جهت مدیران و کارشناسان شرکت بیمه).
 7.  مفاهیم و کاربردهای بیمه هی بازرگانی در کسب و کار (جهت کارکنان سازمان ها و شرکت ها).

سوابق تدریس آموزشی :

1- پژوهشکده بیمه ( وابسته به بیمه مرکزی ایران )

 • دوره های آموزشی حقوق و قوانین و مقررات بیمه  ویژه نمایندگان و ارزیابان رسمی خسارت بیمه مرکزی
 • برگزاری سمینار آموزشی “داوری در صنعت بیمه “

2- سازمان مدیریت صنعتی ایران :

 • سمینار حقوق بیمه گذاران و ذینفعان بیمه ، سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه کشور
 • دوره درسی بیمه های بازرگانی (مقطع کاردانی  دانشجویان  رشته مدیریت بازرگانی)

3- موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران :

سمینارحقوق بیمه گذاران – اصول و کلیات بیمه

4- اتاق بازرگانی تهران – اصفهان -مازندران- گرگان- کرمان- کرمانشاه -اراک – شیراز :

حقوق بیمه گذاران ( خریداران و ذینفعان )

5- سازمان نظام مهندسی استان البرز (کرج) :

سمینار چالش های پنهان در بیمه های مهندسی و مسئولیت

6- سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی :

سمینار چالش های بیمه ای در بیمه های مهندسی و مسئولیت

7- بانک صنعت و معدن ( تهران ) :

حقوق و مفاهیم و کاربردهای  بیمه های بازرگانی در کسب و کار امور بانکی

8- بانک ملت (تهران) :

حقوق و مفاهیم و کاربردهای  بیمه های بازرگانی در کسب و کار امور بانکی

9-  مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش :

کارگاه آموزشی حقوق بیمه گزاران (حقوق خریداران و ذی نفعان بیمه نامه )

10- اتاق بازرگانی(شیراز) :

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای

11- سازمان نظام مهندسی (مشهد) :

همایش بیمه و مهندسین مجری و ناظر

12- شرکت سهامی ایران خودرو :

دوره حقوق بیمه گزاران در بیمه های بازرگانی