محمد حسین غریب

محمدحسین غریب

شماره تماس

021-88201780
3032871 -0912

  • تحصیلات دانشگاهی :

– کارشناسی  ارشد مدیریت  بیمه از دانشگاه تهران

– کارشناسی مدیریت بیمه  از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سوابق حرفه ای :

  1. کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ( کانون کارشناسان رسمی دادگستری )
  2. رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران
  3. ارزیاب رسمی خسارت (85/2/16 – 96/2/16)  بیمه مرکزی ایران
  4. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  شرکت آفرینش اندیشه توانا
  5. مشاوره بیمه ای سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی
  6. عضو هیات مدیره و قائم مقام سابق مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ایران خودرو
  7. کارشناس  سابق شرکت سهامی بیمه ایران (۱۳۶۸)
  8. نماینده رسمی سابق  شرکت سهامی بیمه ایران (۱۳۷۵)

سوابق تدریس آموزشی :

1- پژوهشکده بیمه ( وابسته به بیمه مرکزی ایران )

دوره های آموزشی حقوق و قوانین و مقررات بیمه  ویژه نمایندگان و ارزیابان رسمی خسارت بیمه مرکزی

2- سازمان مدیریت صنعتی ایران :

سمینار حقوق بیمه گذاران و ذینفعان بیمه ، سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه کشور

3- سازمان مدیریت صنعتی ایران :

دوره درسی بیمه های بازرگانی (مقطع کاردانی  دانشجویان  رشته مدیریت بازرگانی)

5- موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران :

سمینارحقوق بیمه گذاران – اصول و کلیات بیمه

5- اتاق بازرگانی تهران – اصفهان -مازندران- گرگان- کرمان- کرمانشاه -اراک – شیراز :

حقوق بیمه گذاران ( خریداران و ذینفعان )

6- سازمان نظام مهندسی استان البرز (کرج) :

سمینار چالش های پنهان در بیمه های مهندسی و مسئولیت

7- سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی :

سمینار چالش های بیمه ای در بیمه های مهندسی و مسئولیت

8- موسسه کسب و کار صنعت بیمه :

اصول و کلیات بیمه- بیمه آتش سوزی- بیمه اتومبیل

9- بانک صنعت و معدن ( تهران ) :

حقوق و مفاهیم و کاربردهای  بیمه های بازرگانی در کسب و کار امور بانکی

10- بانک ملت (تهران) :

حقوق و مفاهیم و کاربردهای  بیمه های بازرگانی در کسب و کار امور بانکی

11-  مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش :

کارگاه آموزشی حقوق بیمه گزاران (حقوق خریداران و ذی نفعان بیمه نامه )

12- اتاق بازرگانی(شیراز) :

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای

13- سازمان نظام مهندسی (مشهد) :

همایش بیمه و مهندسین مجری و ناظر

14- شرکت سهامی ایران خودرو :

دوره حقوق بیمه گزاران در بیمه های بازرگانی