اصول بیمه و مدیریت ریسک

اصول بیمه و مدیریت ریسک ۳

نوشته : جورج ای.رجدا

انتشارات : پژوهشکده بیمه

موضوع : بیمه های اموال و مسئولیت

 

ادامه مطلب …

مبانی فنی در مؤسسات بیمه

مبانی فنی در مؤسسات بیمه

نویسنده : دکتر غلامحسین جباری

انتشارات پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

انتشارات: پژوهشکده بیمه

مترجم :دکتر محسن قره خانی و فاطمه نصیری

ادامه مطلب …

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل

انتشارات  پژوهشکده بیمه

نویسندگان : آقایان سیدکاظم ملکوتی و مهندس‌وحید باقری تجریشی

 

ادامه مطلب …

کتاب جامع آموزش بیمه

کتاب جامع آموزش بیمه

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی

ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی

نوشته: اردشیر احدی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه

عنوان : بیمه های بازرگانی (اشخاص،اموال و مسئولیت)

انتشارات : پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

نوشته : دیوید کی

ترجمه : دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص 

نویسنده : دکتر سید محمد حسینی پور

انتشارات : پژوهشکده بیمه 

ادامه مطلب …

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

انتشارات پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

مجموعه مقالات سمینار روش های مدرن در علوم آکچوئرال

مجموعه مقالات سمینار روش های مدرن در علوم آکچوئرال

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

انتشارات پژوهشکده  بیمه

ادامه مطلب …

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

 

کتاب برنامه ریزی بیمه عمر

نوشته : استفان آر.لیمبرگ و رابرت جی.دایل

ترجمه : محمدرضامهدیار اسماعیلی

انتشارات : پژوهشکده بیمه 

ادامه مطلب …

طرح مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مجرح طرح : پژوهشکده

گروه پژوهش بیمه های اشخاص

ادامه مطلب …