عوامل ریسک و فاکتورهای موثر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی انتشارات پژوهشکده بیمه  کتاب عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی،ریسک های بیمه های آتش سوزی کشور را معرفی و با م…
روش های مدرن در علوم اکچوئرال

مجموعه مقالات سمینار روش های مدرن در علوم آکچوئرال

مجموعه مقالات سمینار روش های مدرن در علوم آکچوئرال انتشارات پژوهشکده بیمه مجموعه مقالات سمینار روش های مدرن در علوم آکچوئرالکتاب مجموعه مقالات روش های مدرن در علوم آکچوئرال حاوی مقالات ارائه شده در نخستین سمینار بین المللیکه با همین…
نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R انتشارات پژوهشکده  بیمهنظریه ریسک یکی از مهمترین بخش های آموزش اکچوئرال میباشدو این موضوع بعنوان یکی از سرفصل هایی است که توسط انجمن اکچوئری امریکا تصویب شدهو انجمن اکچوئری های اروپا آ…
برنامه ريزي بيمه عمر در بازار كتاب صنعت بيمه كشور

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور   کتاب برنامه ریزی بیمه عمر نوشته : استفان آر.لیمبرگ و رابرت جی.دایل ترجمه : محمدرضامهدیار اسماعیلی انتشارات : پژوهشکده بیمه  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه این کتاب از جمله کتاب های شناخته شده …
انتشارطرح مطالعه روش هاي محاسباتي و ارزيابي ريسك هاي مختلف بيمه حوادث

طرح مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث مجرح طرح : پژوهشکده گروه پژوهش بیمه های اشخاص طرح پژوهشی مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید. به گزارش روابط عمو…