آتشسوزی هتل (وثیقه بانک) از طریق هیأت کارشناسی

دریافت خسارت بیمه آتشسوزی هتل (وثیقه بانک)از طریق هیأت کارشناسی  

الف ) خلاصه پرونده :

 

 • نوع بیمه نامه : آتشسوزی مرهونات بانکی (هتل)
 • موضوع و ارزش مورد بیمه  : هتل ۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پوشش های بیمه نامه :  انفجار،صاعقه ، زلزله
 • علت حادثه طبق گزارش مقامات صلاحیتدار: اتصال سیم برق و بروز آتشسوزی
 • میزان خسارت ارزیابی شده در زمان حادثه :  به ۸۰% ارزش ساختمان مورد بیمه خسارت وارد گردیده است .
 • میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه قبل از انجام مشاوره با گروه مشاورین “آفرینش “:  شرکت بیمه طی یک فقره چک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بانک عامل پرداخت نموده است .

ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گذاران در اتاق بازرگانی گرگان

1020

سر فصل های  سمینار :

 • فصل اول:(حقوق عمومی)

 1. حقوق بیمه گذاران در انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای.
 2. حقوق بیمه گذاران در تغییر شرایط بیمه نامه (عمومی – خصوصی).
 3. حقوق بیمه گذاران در خرید بیمه نامه از عوامل فروش (شرکت بیمه ،نماینده بیمه ، کارگزار بیمه،بازاریاب بیمه).
 4. حقوق بیمه گذاران در دریافت خسارت از شرکتهای بیمه.
 5. قواعد واصولی که بیمه گران در عدم پرداخت خسارت بدان تمسک می جویند.
 6. مهمترین قوانین و مقررات بیمه و نحوه دستیابی به جدید ترین قوانین و مقررات بیمه ای .
 7. معرفی نهاد ها و سازمان هایی که قوانین و مقررات بیمه را وضع می نمایند.
 8. تبین جایگاه قانونی وحقوقی نمایندگان، شرکتهای نمایندگی،کارگزاران،کارشناسان رسمی ارزیابان رسمی خسارت و …. در بیمه
 9. تشریح ساز و کار نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه.
 10. آشنایی با سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بیمه گذاران.

 

 • فصل دوم: (اختصاصی)

حقوق اختصاصی بیمه گذاران در بیمه شخص ثالث اتومبیل:

 • چه سقف تعهد بیمه نامه ثالث باید خرید تا دچارمشکلات ناشی از افزایش سالانه میزان دیات نشویم؟
 • چگونه هزینه های پزشکی پردا خت شده دربیمارستاهای خصوصی را از شرکت بیمه وصول نماییم؟
 • فرآیند وثیقه گذاری بیمه نامه بجای وثایق و اسناد مالی بعد از تصادف چگونه است؟
 • در صورت متواری شدن مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از موسسات بیمه ای وصول نمود؟
 • درصورت نداشتن گواهینامه وبیمه نامه ازجانب مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از شرکت بیمه وصول نمود؟
 • چگونه می توان بخشی از دیه را قبل از صدور رای قطعی  دادگاه، از شرکت بیمه وصول نمود؟
 • در صورت بروز تصادف چگونه پرونده متشکله در بیمه و دادگاه را پیگیری و مدیریت نماییم؟

 

آتش سوزی ( از طریق داوری با مراجعه به دادگاه )

آتش سوزی ( از طریق داوری با مراجعه به دادگاه )

 •     نوع بیمه نامه :  آتش سوزی ( صنعتی – غیر صنعتی

ادامه مطلب …

بیمه به زبان ساده

بیمه به زبان ساده

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند

که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.

بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره»

ادامه مطلب …