,

ساعت ۲۴ در بیمه

ساعت ۲۴ در بیمه چیست ؟

گاهی شروع زمان خرید بیمه نامه  شخص ثالث  همراه می گردد با زمان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن بروز خطر !

با این وصف که همزمان با انعقاد قراردادبیمه ،حادثه رانندگی نیز بوقوع می پیوندد.

ازآنجا که دررویه عملی شرکتهای بیمه (بیمه گر) ،

شروع تعهدات بیمه گر یا به اصطلاح ، شروع بیمه نامه ،

ساعت ۲۴ بعد از انعقاد قرارداد است ،

ادامه مطلب …

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت ( دیه کامل) از موسسه بیمه

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت ( دیه کامل) از موسسه بیمه

 

پوششهای بیمه ای : هیچگونه بیمه نامه ای وجود ندارد.

نوع حادثه : تصادف عابر با لوکوموتیو راه آهن

ادامه مطلب …

دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

الف) خلاصه پرونده

نوع بیمه نامه : مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گذاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ….!!

برگزاری سمینار حقوق بیمه گذاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی “
سخنران : جناب آقای غریب
ادامه مطلب …