نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه

نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه

آیین نامه شماره ۵

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۵۱ نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه را که

در آیین نامه شماره یک “نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن ” تعیین نشده است

بشرح ذیر در چهار ماده و یک تبصره تصویب می نماید:

ادامه مطلب …

اصول بیمه و مدیریت ریسک

اصول بیمه و مدیریت ریسک ۳

نوشته : جورج ای.رجدا

انتشارات : پژوهشکده بیمه

موضوع : بیمه های اموال و مسئولیت

 

ادامه مطلب …

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

آیین نامه شماره۲

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

ادامه مطلب …

نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری

آببن نامه شماره ۷۶

نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت د رسود آن

 

ادامه مطلب …

مبانی فنی در مؤسسات بیمه

مبانی فنی در مؤسسات بیمه

نویسنده : دکتر غلامحسین جباری

انتشارات پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

انتشارات: پژوهشکده بیمه

مترجم :دکتر محسن قره خانی و فاطمه نصیری

ادامه مطلب …

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل

انتشارات  پژوهشکده بیمه

نویسندگان : آقایان سیدکاظم ملکوتی و مهندس‌وحید باقری تجریشی

 

ادامه مطلب …

کتاب جامع آموزش بیمه

کتاب جامع آموزش بیمه

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

,

شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی

 (‌آیین‌نامه شماره ۲۱)

شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

تصویب ۱۳۶۶/۸/۲۷ اجرا ۱۳۶۷/۱/۱

 (با اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا تاریخ ۱۳۷۳/۲/۲۶)

  ادامه مطلب …

ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی

ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی

نوشته: اردشیر احدی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه

عنوان : بیمه های بازرگانی (اشخاص،اموال و مسئولیت)

انتشارات : پژوهشکده بیمه

 

ادامه مطلب …

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

نوشته : دیوید کی

ترجمه : دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص 

نویسنده : دکتر سید محمد حسینی پور

انتشارات : پژوهشکده بیمه 

ادامه مطلب …