,

آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

(تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت وزیران)

هیئت وزیران د رجلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و

به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-،

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد.

ادامه مطلب …

شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

آیین نامه شماره ۵۳

شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

ادامه مطلب …

,

آیین نامه شماره ۹۴

مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای

آیین نامه شماره ۹۴

آیین نامه شماره ۹۴ ” مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای”  در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است.

این آیین‌نامه از تاریخ/۰۱ /۰۱ /۱۳۹۷ لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه های شماره ۸۱ (مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای )و اصلاحات بعدی آن می شود.

ادامه مطلب …

,

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ادامه مطلب …

شرایط عمومی بیمه‌ نامه حوادث اشخاص

آیین نامه شماره ۸۴

شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص

ادامه مطلب …

,

سمینار بیمه های اموال و بازرگانی

سمینار بیمه های اموال و بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار می کند

ادامه مطلب …

نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی

آیین نامه شماره ۱۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه

موضوع تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم را

که طی نامه شماره ۲۰/۳۷۸۰/۵۶۶۱ مورخ ۹/۳/۲۵۳۷ مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است

در ۴ ماده در جلسه مورخ ۱۷/۴/۲۵۳۷ تصویب نمود

ادامه مطلب …