, ,

سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار حقوق بیمه گذاران برگزار شد

مجری : کارگزاری ماهان

مدرس : محمد حسین غریب

ادامه مطلب …

مسئولیت اسب های مسابقه

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(از طریق داوری)

ادامه مطلب …

, ,

دوره اصول و کلیات و حقوق بیمه

دوره اصول و کلیات حقوق بیمه و حقوق بیمه گزاران

ادامه مطلب …

توانگری مالی شرکت های بیمه

 آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

(توانگری مالی شرکت های بیمه)

ادامه مطلب …