نوشته شده توسط alizadegan

اطلاعات کلی قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰

اطلاعات کلی قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ قواعد اینکوترمز : مجموعه ای از اصطلاحات سه حرفی را توضیح می دهندکه منعکس کننده رویه بازرگانی در قراردادهای فروش کالا هستند . این قواعد عمدتاً وظایف، هزینه ها و خطرها در جریان تحویل کالا از فروشنده به خریدار را توصیف می کند. اطلاعات کلی مندرج در مقدمه کتاب اینکوترمز […]