نوشته‌ها

,

شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی

 (‌آیین‌نامه شماره ۲۱)

شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

تصویب ۱۳۶۶/۸/۲۷ اجرا ۱۳۶۷/۱/۱

 (با اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا تاریخ ۱۳۷۳/۲/۲۶)

  ادامه مطلب …