نوشته‌ها

اینکوترمز ۲۰۱۰

اینکوترمز چیست ؟

اینکوترمز (Incoterms) مخفف یا برداشت این عبارات  International Commercial Terms است

ادامه مطلب …