نوشته‌ها

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” 

سازمان مدیریت صنعتی

سخنران : جناب آقای غریب

زمان :۹۴/۰۳/۰۷

مکان :  سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی

ادامه مطلب …