نوشته‌ها

,

سمینار تخصصی ابعاد بیمه های عمر

ابعاد و تعهدات حقوقی در فروش بیمه های عمر

(آنچه نمایندگان و بازاریابان باید بدانند)

سخنران استاد محمد حسین غریب

ادامه مطلب …

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص 

نویسنده : دکتر سید محمد حسینی پور

انتشارات : پژوهشکده بیمه 

ادامه مطلب …