نوشته‌ها

سمینار حقوق بیمه گزاران

سمینار “حقوق بیمه گزاران”

مجری :اتاق بازرگانی کرمانشاه

سخنران : جناب آقای غریب

ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گزاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ….!!

برگزاری سمینار حقوق بیمه گزاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی “
سخنران : جناب آقای غریب
ادامه مطلب …