نوشته‌ها

دریافت خسارت از محل الحاقیه بیمه نامه باربری وارداتی با صدور رأی سازشی

بیمه نامه باربری وارداتی

ادامه مطلب …

, ,

سمینار آموزشی داوری بیمه ای مقدماتی و پیشرفته

مدرس :محمد حسین غریب

  • کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و ارزیاب خسارت

  • رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

  • داور بیمه ای

ادامه مطلب …