نوشته‌ها

, , ,

سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه (سطح پیشرفته یک)

پژوهشکده بیمه برگزار می کند:

سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه (سطح پیشرفته یک)

مدرس : محمد حسین غریب

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸/۴/۲۶

ادامه مطلب …

, ,

اولین سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه(مقدماتی)

پژوهشکده بیمه برگزار می کند:

سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه(مقدماتی)

مدرس : محمد حسین غریب

ادامه مطلب …