نوشته‌ها

دریافت خسارت از محل الحاقیه بیمه نامه باربری وارداتی با صدور رأی سازشی

بیمه نامه باربری وارداتی

ادامه مطلب …

بیمه نامه مسئولیت کارفرما و دریافت خسارت از طریق داوری

دریافت خسارت بیمه نامه مسئولیت کارفرما از طریق داوری ادامه مطلب …

مسئولیت اسب های مسابقه

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(از طریق داوری)

ادامه مطلب …

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

آیین نامه شماره۲

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

ادامه مطلب …

,

همایش بیمه مهندسین مجری و ناظر

همایش بیمه مهندسین مجری و ناظر در سازمان نظام مهندسی با حضور

آقای قمری گل ریاست مجتمع رضوی بیمه البرز ، آقای آتشکار

و دکتر غریب برگزار شد.

ادامه مطلب …

تطبیق شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

ادامه مطلب …

کتاب بیمه ساخت(احداث)جلد اول

انتشار جلد اول کتاب بیمه ساخت(احداث)

گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B

ترجمه: علی اکبر ریسه

انتشارات پژوهشکده 

ادامه مطلب …