نوشته‌ها

,

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی

مؤسسه آموزش و توسعه منابع کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

با همکاری انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور

برگزار می کند

ادامه مطلب …