نوشته‌ها

,

رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند

چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب …

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

سانحه ریلی 

ادامه مطلب …

,

 تصادف عابر پیاده با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

ادامه مطلب …

, , ,

پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه بر اساس قانون شخص ثالث ۱۳۹۵

لازم الاتباع بودن قانون شخص ثالث جدید برای خسارات پرداخت نشده به راننده مقصر حادثه

 

ادامه مطلب …