نوشته‌ها

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” 

سازمان مدیریت صنعتی

سخنران : جناب آقای غریب

زمان :۹۴/۰۳/۰۷

مکان :  سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی

ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گذاران-مدیریت صنعتی

سمینار آموزشی “حقوق بیمه گذاران” 

 سازمان مدیریت صنعتی 

سخنران:جناب آقای غریب

ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گذاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ….!!

برگزاری سمینار حقوق بیمه گذاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی “
سخنران : جناب آقای غریب
ادامه مطلب …