نوشته‌ها

,

کارگاه آموزشی حقوق بیمه

کارگاه آموزشی حقوق بیمه 

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب

 

ادامه مطلب …

,

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای ناظران و مجریان ذیصلاح

 

ادامه مطلب …

حقوق بیمه گذاران

حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه ) و چالش های پنهان بیمه ای در

” بیمه های بازرگانی “

 

حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های بازرگانی

اصول و کلیات حاکم بر صنعت بیمه های بازرگانی

 

– منابع قوانین  و مقررات دربیمه های بازرگانی وشیوه تصویب آنها

– بررسی نقش اصول بیمه درتدوین قوانین ومقررات بیمه

 

ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گذاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ….!!

برگزاری سمینار حقوق بیمه گذاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی “
سخنران : جناب آقای غریب
ادامه مطلب …

سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار حقوق بیمه گذاران

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرسان

سطح دوره

۱

سمینار حقوق بیمه گذاران

۶ ساعت

آقای غریب

آقای لطفی

مقدمانی

۲

سمینار تکنیک های کاربردی در انعقاد قرارداد های بیمه ای با شرکت بیمه

۲۰ ساعت

آقای غریب

آقای لطفی

پیشرفته

 

 

 01

02

01 02

 

سمینار حقوق بیمه گذاران