نوشته‌ها

کتاب مبانی بیمه

انتشار کتاب مبانی بیمه

نوشته دیوید اتکینز و ایان بتسنازنین جدیدی و علی زین سازه

ترجمه دکتر شروین غفاری،نازنین جدیدی و علی زین ساز

انتشارات پژوهشکده 

ادامه مطلب …

,

عوارض ۳۲ درصدی حق بیمه دریافتی دغدغه صنعت بیمه

عوارض ۳۲ درصدی حق بیمه دریافتی دغدغه صنعت بیمه

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این نکته که صنعت بیمه کشور نیز مانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی توسعه کافی پیدا نکرده است،

عوارض ۳۲ درصدی حق بیمه‌های دریافتی را یکی از دغدغه‌های صنعت بیمه ذکر کرد

و گفت: بیمه مرکزی نقش خود را به عنوان رقیب شرکت‌های بیمه رقیق کرده است.

ادامه مطلب …