نوشته‌ها

عقد بیمه

عنوان حقوقی بیمه

گرچه اصولاً”بین عقد و قرارداد اختلافی نیست

و بحث درباره اینکه فرضاً” بیمه عقد یا قرارداد است متضمن هیچ فایده عملی نیست.

معذالک اگر هم بنظر بعضی از حقوقدان ها بین عقد و قرارداد

وحتی بین تعهد ناشی از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلایل زیر بیمه را باید در زمره عقد به حساب آورد:

ادامه مطلب …