نوشته‌ها

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین نامه شماره ۷۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱,۰۶.۰۶

“آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه” را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه مطلب …

شرایط عمومی بیمه باربری

شرایط عمومی بیمه باربری به همراه مجموعه شرایط (A) و (B) و (C)

آیین نامه شماره ۷۹

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را

مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط A و Bو C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه مطلب …

,

سمینار بیمه های اموال و بازرگانی

سمینار بیمه های اموال و بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار می کند

ادامه مطلب …

نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری

آببن نامه شماره ۷۶

نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت د رسود آن

 

ادامه مطلب …

عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه مطلب …

,

شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی

 (‌آیین‌نامه شماره ۲۱)

شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

تصویب ۱۳۶۶/۸/۲۷ اجرا ۱۳۶۷/۱/۱

 (با اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا تاریخ ۱۳۷۳/۲/۲۶)

  ادامه مطلب …

بروزرسانی وب سایت شرکت

بروزرسانی وب سایت

 

گروه مشاورین آفرینش بر آن شد تا با بروزرسانی وبسایت ، تغییر و تحولی اساسی ایجاد کند

تا بازدید کنندگان از وبسایتی با طراحی و گرافیکی بهتر نسبت به وبسایت قبلی بهره مند شوند .

لذا به دستور مدیر عامل جناب محمدحسین غریب در آبان ۱۳۹۴ بروزرسانی وب سایت آفرینش به شرکت طراحی وب سایت مدیران وب واگذار شد

و نتیجه آن وبسایتی است که هم اکنون مشاهده می کنید .