نوشته‌ها

, ,

دوره اصول و کلیات و حقوق بیمه

دوره اصول و کلیات حقوق بیمه و حقوق بیمه گزاران

ادامه مطلب …

افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گذاران

افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گذاران در دو سال گذشته

ادامه مطلب …

,

چالش های پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار می کند:

همایش آموزشی چالشهای پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سخنران : جناب آقای محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیاب خسارت بیمه مرکزی ایران

مدرس مباحث ویژه بیمه های بازرگانی

ادامه مطلب …