نوشته‌ها

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه جلد ۲

 

انتشارات پژوهشکده

ادامه مطلب …