نوشته‌ها

,

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای ناظران و مجریان ذیصلاح

 

ادامه مطلب …

حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای

واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان  با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان

و گروه مشاورین آفرینش

سمینارآموزشی

حقوق بیمه گذاران  و چالش های پنهان بیمه ای

سمیناری متفاوت بمنظور دستیابی به حداکثر امنیت شغلی و حرفه ای در فعالیتهای مهندسی ، تولیدی ، بازرگانی

  • تشریح خلاصه عملکرد شرکتهای بیمه گر در ارتباط با حقوق بیمه گذاران و ذینفعان بیمه نامه

ادامه مطلب …