نوشته‌ها

وکیل بیمه

وکیل بیمه

 

در این نوشته می خواهیم به این سئوالات  پاسخ دهیم که :

  1.  برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمانهایی استفاده نماییم  ؟
  2. وکلا و کارشناسان مستقل و توانمند بیمه ای در کشور چه کسانی هستند ؟
  3. بازاریاب بیمه ؛ نماینده شرکت بیمه ؛ کارگزار بیمه ؛ کارشناس شرکت بیمه ؛ مشاور بیمه ؛ ارزیابان خسارت بیمه ؛ وکیل بیمه ای یا … ؟

 

ادامه مطلب …

کارشناس بیمه

کارشناس بیمه 

 برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمان هایی استفاده نماییم  ؟

در این نوشته می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که :

  •  برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمانهایی استفاده نماییم  ؟

ادامه مطلب …

آتشسوزی هتل (وثیقه بانک) از طریق هیأت کارشناسی

دریافت خسارت بیمه آتشسوزی هتل (وثیقه بانک)از طریق هیأت کارشناسی  

الف ) خلاصه پرونده :

 

  • نوع بیمه نامه : آتشسوزی مرهونات بانکی (هتل)
  • موضوع و ارزش مورد بیمه  : هتل ۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • پوشش های بیمه نامه :  انفجار،صاعقه ، زلزله
  • علت حادثه طبق گزارش مقامات صلاحیتدار: اتصال سیم برق و بروز آتشسوزی
  • میزان خسارت ارزیابی شده در زمان حادثه :  به ۸۰% ارزش ساختمان مورد بیمه خسارت وارد گردیده است .
  • میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه قبل از انجام مشاوره با گروه مشاورین “آفرینش “:  شرکت بیمه طی یک فقره چک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بانک عامل پرداخت نموده است .

ادامه مطلب …