,

آیا وراث راننده دیه دریافت می کنند

تصادف رانندگی

آیا وراث راننده دیه دریافت می کنند ؟

سوال شماره ۱ :

۱- پرایدی در سال ۱۳۸۹ درحین رانندگی درجاده هراز، با پرت شدن تکه سنگی ازکوه دچار حادثه شده

و باازدست دادن کنترل موجب خسارت به خودروی مقابل ( پژو ) می گردد.

راننده پراید فاقد گواهینامه رانندگی بوده و دردم جان می سپارد.

خسارت خودروی پژو ازمحل بیمه نامه ثالث خودروی پراید پرداخت می گردد.

– در گزارش پلیس راه (کروکی ) آمده است :

درحین حرکت خودروی پراید ناگهان سنگی از بالای کوه بطرف پایین پرت شده

و مستقیم به شیشه جلو پراید و سرراننده برخورد کرده که دراثر برخورد ،

راننده بشدت مجروح و توانایی کنترل خودرو ازدست او خارج وازناحیه جلو به خودروی پژو برخورد می نماید .

لازم به ذکر است که براثر برخورد سنگ به شیشه جلو و سرراننده سواری پراید

و شدت جراحات وارده متاسفأنه رانندی پراید درصحنه حادثه فوت می نماید.

– در گزارش مقامات انتظامی نیزعلت حادثه برخورد سنگ با راننده پراید قید گردیده است .

مسئله :

– آیا بازماندگان و وراث راننده خودروی پراید می توانند ازشرکت بیمه (ثالث) خسارت دریافت نمایند؟

– ازکدام پوشش بیمه نامه ثالث یا سرنشین ؟ دلیل تحت پوشش بودن ؟

پاسخ های ارسالی :

۱- آقای کورش راد ( ۹۰/۶/۱ )

جواب : با توجه به اینکه درگزارش پلیس راه (کروکی) علت حادثه حرکت ناگهانی سنگ ازبالای کوه

و برخورد آن به شیشه جلو پراید و سرراننده قید گردیده است نه عدم داشتن گواهینامه .

( زیرا ممکن است این حادثه برای افراد دارای گواهینامه هم اتفاق بیافتد ) ،

پس  علت حادثه ربطی به راننده پراید نداشته است وازآنجایی که راننده سرنشین محسوب می گردد

لذا باید خسارت بازماندگان ازمحل سرنشین بیمه نامه پرداخت گردد.

وازطرفی با توجه به تاریخ حادثه ، شامل قانون جدید شخص ثالث شده  و سرنشین همان ثالث تلقی می گردد.

به منظور هم اندیشی و هم افزایی دانش حرفه ای فعالان صنعت بیمه و

استفاده از نظرات صاحب نظران و کارشناسان و

نهایتأ جهت تسهیل در گره گشایی مسائل خاص بیمه گذاران با ایجاد صفحه طرح یک مسأله ،

مصمم هستیم تا پیش زمینه ایجاد فضای تبادل اطلاعات و دانش حرفه ای را بین همکاران محترم فراهم آوریم .

بنابراین از همه صاحب نظران محترم تقاضامندیم تا درصورت تمایل نظرات خود را درخصوص مسائل مطروحه

ازطریق نشانی email  : ۱۱۵۱۱۵٫ir@gmail.com و یا فکس ۸۸۸۷۲۵۵۲-۰۲۱ برای ما ارسال فرمایند .

بدیهی است پس از حصول آخرین نتیجه از پیگیریهای بعمل آمده

یا دریافت بهترین پاسخ فنی و حقوقی مراتب ازطریق ایمیل به اطلاع شرکت کنندگان در پاسخگویی رسانده خواهد شد.