,

آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

(تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت وزیران)

سقف حق بیمه ثالث

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

هیئت وزیران د رجلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و

به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-،

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد.

نکات مهم آیین نامه

  •  به موجب این آیین نامه،

سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود تعیین می شود.

همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربری های خاص از قبیل

کاربری آژانس، تاکسی درون و برون شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی،

حمل مواد منفجره و خطرناک، تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد.

  • براساس این آیین نامه،

وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد،

به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر ۳۰ درصد) و وسایل نقلیه ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند،

اعتبار بیمه نامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا ۳ درصد) افزایش حق بیمه می شوند.

  • همچنین به موجب آیین نامه یاد شده،

وسایل نقلیه ای که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند، شامل تخفیف ۵ درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر

شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن شامل تخفیف ۵۰ درصدی و وسایل نقلیه‏‌ای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏ های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد،

شامل تخفیف ۱۰ درصدی حق بیمه پایه خواهد بود.

  • در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود،

بیمه گر موظف است پس از اعمال تخفیفات مذکور، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای

هر سال ۵ درصد و حداکثر ۷۰ درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال نماید.

همچنین بیمه گر مجاز است حق بیمه شخص ثالث بیمه نامه های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید.

سقف حق بیمه ثالث