, ,

آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون شخص ثالث

آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ هیات وزیران درخصوص

“آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”

طی نامه شماره ۱۱۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵-.

۲- آموزشگاه: آموزشگاه­های رانندگی و سایر مؤسسات و مراکزی که مجوز برگزاری دوره آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر را از پلیس راهنمایی و رانندگی اخذ نموده

و با رعایت مفاد این آیین­نامه به صورت حضوری یا مجازی نسبت به آموزش دارندگان گواهینامه رانندگی اقدام می ­نماید.

۳- دوره آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر:

آموزش­های نظری و عملی موضوع ماده (۲) این آیین­نامه که توسط آموزشگاه به متقاضیان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر ارایه می­شود.

۴- گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم ­خطر: 

مدرکی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اشخاصی که موفق به طی دوره آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر شده اند و در آزمون مربوط نمره قبولی را کسب نموده­ اند، صادر می­شود.

ماده ۲- دوره آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر مشتمل بر سر فصل­های آموزشی زیر می­باشد:

  •  آموزش آیین­نامه راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات مرتبط با حوزه شدآمد (ترافیک) از جمله مقررات بیمه ناظر به شرایط رانندگی ایمن و کم­خطر (۳ ساعت).
  • امداد و نجات در سوانح رانندگی (۲ ساعت).
  • مهارت رانندگی در شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی و عملیات تدافعی در رانندگی و روش­های مقابله با خطر (۲ ساعت).
  • آموزش مهارت فنی و کارکرد اجرای وسیله نقلیه در شرایط ایمن و کم خطر (۲ ساعت).

ماده ۳-  محتوای دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم ­خطر متناسب با نوع گواهینامه بر اساس دستورالعمل مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ ای) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه تهیه و پس از تأیید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می­شود.

تبصره-  هزینه آموزش موضوع این آیین­نامه به صورت سالانه توسط کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مراکز استان­ها تعیین و ابلاغ می­گردد.

ماده ۴-  دارندگان انواع گواهینامه رانندگی می توانند در دوره­ های آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می­شود، شرکت نموده و گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر دریافت نمایند.

ماده ۵-  شرکت­های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر به میزان مقرر در ردیف (۳) جدول ماده (۵) آیین­نامه تعيين

سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع تصویب­نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰ هـ  مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ ،

در حق بیمه متعلق بیمه­ های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

ماده ۶-  در موارد زیر گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر از درجه اعتبار ساقط شده و اعطای تخفیف منوط به طی مجدد دوره آموزشی خواهد بود:
عدم تمدید گواهینامه رانندگی در موعد مقرر، ضبط یا ابطال آن توسط مراجع ذی­ربط.
داشتن (۲۰) نمره منفی یا بیشتر به نام دارنده گواهینامه.
مقصر شناخته شدن دارنده گواهینامه در تخلفات حادثه­ ساز موضوع ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موجب گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی یا داشتن سابقه پرداخت خسارت در سال بیمه ­ای ماقبل.

تبصره-  پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور امکان اعمال تخفیف های موضوع این آیین­نامه اطلاعات مربوط به
آخرین وضعیت گواهینامه­ های آموزش رانندگی ایمن و کم­ خطر،
گواهینامه ­های رانندگی،
سوابق رانندگی و
سوابق نمرات منفی دارندگان گواهینامه­ های رانندگی
را در سامانه مربوط ثبت و دسترسی­های لازم را در اختیار شرکت­های بیمه قرار دهد.

ماده ۷- رانندگانی که تخلف حادثه ساز آنها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا (۲) سال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم ­خطر را نخواهند داشت.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

آیین­نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه