,

ارزیابی وسائل نقلیه زمینی

بیمه در بحران

ارزیابی وسائل نقلیه زمینی

ارزش گذاری وسیله نقلیه زمینی لوازم و قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط آن را ارزیابی گویند. خواه نو،کهنه ویا اوراقی باشد .

منظوراز اوراق عبارت است از جداکردن قطعات اصلی هروسیله نقلیه ،

امحای شماره های شناسایی و بریدن سقف و ستون ها ویا پرس نمودن آن و اخذ پلاک و ابطال اسناد مربوط که توسط مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

  •  نکاتی که درارزیابی باید به آنها توجه کرد

۱- در ارزیابی تعیین قیمت به صورت پول نقد صورت گیرد.

۲- اگر وسیله نقلیه فاقد اصالت باشد ارزیابی صورت نگیرد مگر به درخواست مقام قضایی.

۳- بررسی شود وسیله نقلیه قابل بازسازی هست یا نه ؟

۴- درصورتیکه قابل بازسازی نباشد،وسیله اجبارأ اوراق می گردد و قیمت ارزیابی، قیمت قطعات منفصله خواهد بود

که با توجه به نوع ،سیستم ،تیپ و فرسودگی قطعات تعیین می شود.

۵- اگر وسیله دارای اصالت ،قابل بازسازی اما شماره گذاری آن منوط به تعویض اتاق باشد،

باید به موجود بودن اتاق هم مدل و هم تیپ در کارخانه سازنده یا نمایندگی مجاز بطوریکه باعث تغییرسیستم یا تیپ نگردد، توجه شود.

۶- درارزیابی وسایل نقلیه قابل بازسازی و شماره گذاری

باید هزینه های شماره گذاری مخصوصأ برای وسایل نقلیه وارداتی که مبالغ زیادی را به عنوان مالیات و عوارض و سایر هزینه ها باید بپردازد، درنظر گرفته شود.

۷- برای ارزیابی یک وسیله نقلیه قیمت عادلانه روز با نگرش به نوع ،سیستم ،تیپ ، مدل آن درنظرگرفته می شود

و مبلغی درنظرگرفته می شود که خریدار نه تنها متضرر نشود

بلکه به دلیل زمانی که برای بازسازی سپری و هزینه های جانبی که متحمل می گردد،

سود عادلانه ای هم عاید او شود.

۸- وضعیت اتاق، شاسی ، رنگ ، فرسودگی و پوسیدگی لاستیک ها ، دستگا های انتقال نیرو، کیلومتر کارکرد وسیله

و مدل درقیمت گذاری وسیله نقلیه مؤثر بوده و کارشناس باید به آنها توجه نماید.

نکته : اگرخسارت های وارده به خودرو به حدی باشد که استفاده ازآن ازنظر اقتصادی به صرف و صلاح نباشد،

بازسازی به مصلحت نیست .

  • تعیین درصد استهلاک وسایل نقلیه

سازمانها و موسسات مخصوصأ سازمانهای دولتی برای تصمیم گیری مسئولان آنها جهت خارج کردن وسیله نقلیه

از رده خدمتی درخواست تعیین درصد استهلاک را از کارشناس ارزیاب می نمایند.

معمولأ دراین موارد چنانچه وسیله دارای اصالت باشد ،

جهت تصمیم گیری درخصوص قابلیت بازسازی داشتن و شماره گذاری یا اوراق کردن مطابق الگوی زیراقدام می شود:

– موتورکامل و متعلقات آن بیست درصد (۲۰%) ارزش کلی وسیله نقلیه.

– آلات و دستگاه انتقال نیرو( جعبه دنده ،دیفرانسیل ،میل گاردان ،محورها و رینگ ولاستیک ) پانزده درصد (۱۵%)

– اتاق و شاسی کامل و متعلقات پنجاه درصد(۵۰%)

– دستگاه فرمان و آلات تعلیق و جلوبندی و آلات برقی پانزده درصد(۱۵%)

– چنانچه میزان ضایعات و استهلاک بیش از شصت درصد (۶۰%) باشد

وسیله نقلیه فرسوده و خارج از رده خدمتی است

و غیرقابل بازسازی و شماره گذاری می باشد

و اگر زیرشصت درصد (۶۰%) باشد (به شرط آنکه عمرقانونی آن سپری نشده باشد ) قابل بازسازی و شماره گذاری و فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی است .

  • هزینه های جانبی مؤثردرقیمت وسایل نقلیه برای ارزیابی

هزینه های جانبی عبارت از مبالغی است که به موجب قانون باید پرداخت گردد

تا بتوان وسیله نقلیه را به صورت متعارف در بازار برای فروش عرضه کرد.

این مبالغ باید توسط کارشناس برآورد

وباتوجه به شرایط موجود  وسیله نقلیه آن قسمت ازهزینه ها که برای وسیله نقلیه مترتب است

در تعیین قیمت ارزیابی لحاظ گردد مانند:

– مالیات بدو شماره گذاری خودروهای وارداتی

– عوارض بدو شماره گذاری خودروهای وارداتی

– مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

– عوارض سالیانه خودروهای وارداتی

– مالیات مشاغل برای اتومبیل های سرمایه ای شماره گذاری شده

– هزینه خرید بیمه شخص ثالث با مسئولیت قانونی ومتعارف

– هزینه حق الثبت دردفاتراسناد رسمی برای نقل و انتقال

– وامثالهم …

جهت اطلاع از چگونگی وصول حقوق دولتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولید کنندگان کالا،

ارائه کنندگان خدمات و کالای وارداتی عینأ درج می گردد. این قانون مشهور به قانون تجمیع عوارض است .

به نقل از کتاب قوانین ومقررات مرتبط با کارشناسی تصادفات