افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گذاران

افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گذاران در دو سال گذشته

تازه ترین اطلاعات منتشر شده در سایت بیمه مرکزی از افزایش ۸۶ درصدی شکایات ” وارد ” تشخیص داده شده بیمه گذاران طی دو سال گذشته حکایت دارد.

آن طور که سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران نشان می دهد،

در سال گذشته ۴ هزار و ۲۷۹ مورد شکایت از سوی بیمه گزاران به نهاد ناظر صنعت بیمه واصل شده

که از میان ۲ هزار و ۳۱۲ مورد وارد بوده است.

به عبارت دیگر ۵۴ درصد شکایات بیمه گذاران “وارد”تشخیص داده شده است.

مقایسه این شاخص ها با اطلاعات دو سال قبل می تواند گویای روند حرکت صنعت بیمه باشد.

در سال ۱۳۹۴ تعداد کل شکایات ثبت شده ۳ هزار و ۳۳ مورد بوده که یک هزار و ۲۴۳ مورد آنها وارد بوده است.

این نشان می دهد دو سال پیش تنها ۴۰ درصد شکایات بیمه گذاران وارد تشخیص داده شده است.

در واقع طی دو سال گذشته میزان شکایات واصله از سوی بیمه گذاران به نهاد ناظر ۴۱ درصد افزایش یافته و

میزان شکایاتی که وارد تشخیص داده شده از نظر تعداد ۸۶ درصد بیشتر شده است.

همچنین رشد نسبت شکایات وارد تشخیص داده شده به کل شکایات واصله نیز ۱۵ درصد بوده است.

با وجود افزایش تعداد و نسبت شکایات از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۶،

اما روند رسیدگی به شکایات سرعت قابل توجهی پیدا کرده به طوری که متوسط مدت زمان پاسخگویی به شکایات بیمه گذاران از ۴۴ روز در سال پایه به ۲۰ روز در سال گذشته کاهش یافته است

که از کاهش ۵۴ درصدی این زمان حکایت دارد.

https://khordokalan.ir/1397/01/19/افزایش-۸۶-درصدی-شکایات-وارد-و-کاهش-۵۴/