Incoterms 2020
ICC  rules  for the use of domestic and international trade terms

اینکوترمز (Incoterms) ۲۰۲۰

اتاق بازرگانی بین‌المللی در ژانویه سال جدید میلادی، از اینکوترمز (Incoterms) ۲۰۲۰ با تغییراتی نسبت به نسخه ۲۰۱۰، رونمایی کرد.

اینکوترمز چیست ؟

اینکوترمز (Incoterms) مخفف یا برداشت این عبارات  International Commercial Terms است.

به مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات رایج و مورد استفاده در تجارت بین المللی است تا از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف جلوگیری شود.

به عبارت دیگر اینکوترمز برای ایجاد زبان مشترک و یکنواخت بین طرفین قرارداد بوجود آمده است و وقتی از اینکوترمز استفاده می کنیم خریدار، فروشنده، بانک،  بازرس، گمرک و

بیمه گر همه یک برداشت مشترکی از این اصطلاحات داشته باشند.

کاربرد اینکوترمز (Incoterms) ۲۰۲۰

کاربرد اینکوترمز در قرارداد فروش است و وظایف فروشنده و خریدار  و شرایط تحویل و محل تحویل کالا را بررسی  می کند.

حمل و نقل و اینکوترمز (Incoterms) ۲۰۲۰

در اینکوترمز در بخش دوم وظایف قراردادی از قرارداد حمل صحبت کرده است باید متذکر شویم در صنعت  حمل و نقل  دو حرفه جدا از هم وجود دارد متصدی حمل یا کارگزار یا نماینده که فورواردر Forwarder نام دارد

و حرفه دیگر حمل کننده یا Carrier  می باشد.

تعریفی که اینکوترمز از حمل کننده دارد طرفی است که قرارداد حمل را با فروشنده یا خریدار منعقد می کند به عبارت دیگرحمل کننده واقعی نیست حمل کننده قراردادی است.

Forwarder :

فورواردر مثل یک مهندس و طراح عملیات است و طراحی حمل مبنی بر نوع وسیله نقلیه و نوع اسناد حمل از مبدا تا مقصد را بر عهده دارد

Carrier :

کریر کسی است که عملا با وسایل نقلیه ای که در اختیار دارد چگونگی حمل کالا از مبدا تا مقصد را انجام می دهد یعنی وظیفه حمل کالا و عملیات فیزیکی جابجایی رابر عهده دارد

پس حمل کننده مورد نظر اینکوترمز همان فورواردر می باشد.

ویژگی های بیمه نامه :

دو اصطلاح در اینکوترمز وجود دارد که به صراحت بیان می کند فروشنده باید علاوه بر کرایه حمل و انعقاد قرارداد حمل باید قرارداد بیمه را هم منعقد کند و حق بیمه را بپردازد

اصطلاح CIF  مخصوص حمل دریایی و الزام فروشنده به حداقل پوشش بیمه ای و اصطلاح CIP درحمل غیر دریایی و الزام فروشنده به حداکثر پوشش بیمه ای که فروشنده باید علاوه بر کرایه حمل حق بیمه را هم بپردازد

۱- پوشش بیمه باید به ارز مندرج در قرارداد یا اسناد دیگر تجارت مثلا پرفورما تهیه شود.

۲- مبلغ بیمه نامه عبارتست از معادل ارزش کالا مندرج در قرارداد یا سایر اسناد باضافه ۱۰ %

۳- بیمه نامه باید از شرکت های معتبر خریداری شود.

۴-  بیمه نامه قابل انتقال به غیر باشد.

قرارداد فروش :

یکی از مشکلات بزرگ تجارت خارجی واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی عدم استفاده از قرارداد فروش است و

سند خیلی خلاصه ای به نام پرفورما استفاده می شود  و همه عملیات بر اساس این سند می باشد

عوامل مؤثر در انتخاب اصطلاح های اینکوترمز (Incoterms) ۲۰۲۰:

۱- خیلی از مواقع نوع کالا تعیین کننده می باشد مثلا نفت که روش حمل مواد نفتی دریایی است کالا بدون بسته بندی بارگیری می شود و بارگیری از طریق لوله انجام می گیرد باید از اصطلاحات مخصوص حمل دریایی (CIF,CFR,FOB,FAS) استفاده گردد.

برای حمل کالای کانتینری مانند حمل مرکب از اصطلاحات هفت گانه غیر دریایی استفاده می شود.

کانتینر معمولا از یک کارخانه بارگیری می شود و به یک کارخانه تحویل می گردد

۲- امکانات خریدار و فروشنده در کشور متبوع خود.

در بنادر مبادی بارگیری یا تخلیه و ورود و خروج وجود دارد یا بطور مثال در اروپا امکانات حمل ریلی وجود دارد پس اصطلاحی که طرفین انتخاب می کنند به امکانات مبدا و مقصد حمل بستگی دارد.

۳- استفاده از فورواردر توانا و حرفه ای به عنوان مشاور جهت انتخاب اصطلاح مناسب برای حمل کالا.

EXW      EX Works
(Insert named place of delivery)*

تحویل در محل کار (ذکر نام محل مقرر برای تحویل)

 • تحویل کالا در محل کار مبین حداقل تعهد برای فروشنده است.
 • تهیه،بسته بندی کالا و علامت گذاری  مناسب با حمل و طبق قرارداد بر عهده فروشنده.
 • انتقال مسئولیت در محل تحویل کالا کف محل تعیین شده بر عهده فروشنده.
 • بارگیری، حمل داخلی و ترخیص صادراتی بر عهده خریدار است.
 • مهمترین چالش برای خریدار ترخیص صادراتی است تشریفات گمرکی صدور بر عهده خریدار می باشد.
 • مینای فروش داخلی در کشور فروشنده بوده و فروش صادراتی تلقی نمی شود.

 FCA        Free Carrier
(Insert named place of delivery)*

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (ذکر نام محل مقرر برای تحویل)

 • وظایف فروشنده عبارت است از تهیه و بسته بندی کالا  و علامت گذاری مناسب با روش حمل و انجام تشریفات صادرات کالا و
 • پرداخت هزینه های صاردات کالا اخذ مجوزهای صادرات و هزینه صدور مجوز های لازم .
 • نقطه انتقال ریسک به محل تحویل بستگی دارد اگر محل تحویل محل کار فروشنده باشد فروشنده باید کالا را
 • روی وسیله نقلیه خریدار بارگیری کند هزینه های بارگیری و ریسک با فروشنده می باشد.
 • اگر محل تحویل کالا محلی غیر از محل کار و فعالیت فروشنده باشد نقطه انتقال ریسک وسیله نقلیه فروشنده می باشد.
 • به عبارت دیگر  فرشنده وظیفه ای بر بارگیری کالا روی وسیله نقلیه خریدار ندارد.
 • در صورتی که حمل مرکب باشد یعنی حمل به دو یا چند روش انجام گیرد و در صورت توافق طرفین و در صورت لزوم خریدار می تواند از حمل کننده درخواست کند که جهت حمل با کشتی ، بارنامه بارگیری شده به هزینه و ریسک فروشنده برای فروشنده صادر نماید و فروشنده این بارنامه را جهت ترخیص کالا به خریدار تحویل می دهد.

   CPT       Carriage Paid To

  (Insert named place of destination)*

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد (ذکر نام محل مقرر در مقصد)

 • تهیه بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده.
 • انعقاد قرارداد حمل و پرداخت هزینه حمل تا مقصد توسط فروشنده.
 • فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در اختیار حمل کننده بگذارد و نه وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.
 • نقطه انتقال ریسک نقطه تحویل کالا به حمل کننده می باشد.
 • پس این قاعده دو نقطه انتقالی دارد زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا و هزینه های کالا در محل های متفاوتی منتقل می شود.
 • انجام تشریفات گمرکی صدور و پرداخت هزینه های آن و پرداخت هزینه های بازرسی پیش از حمل بر عهده فروشنده می باشد.

  CIP      Carriage and Insurance Paid To

  (Insert named place of destination)*

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد(ذکر نام محل مقرر در مقصد)

 • تهیه بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده
 • انعقاد قرارداد حمل تا مقصد و قرارداد بیمه و پرداخت هزینه های آنها توسط فروشنده
 • نقطه انتقال رسیک در کشور فروشنده و زمان تحویل کالا به حمل کننده
 • فروشنده همچنین قرارداد بیمه به منظور پوشش دادن مسئولیت خریدار از بابت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل ملزم به اخذ حداکثر پوشش بیمه ای یعنی نوع A  کلوز انیستیتو بیمه گران لندن می باشد.
 • پیگیری جبران خسارت وارده به کالا توسط خریدار
 • برای تجار ایرانی CIP توصیه نمی شود طبق بند ب ماده ۷۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می شود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است باید بیمه های آن منحصرا به وسیله موسسات بیمه ای که بر اساس این قانون اجازه قعالیت دارند انجام گیرد.

  DAP    Delivered at Place

  (Insert named place of destination)*

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد(ذکر نام محل مقرر در مقصد)

 • تهیه بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده.
 • قرارداد حمل و هزینه حمل تا مقصد بر عهده فروشنده می باشد.
 • فروشنده کالا را آماده تخلیه روی وسیله حمل وارده به خریدار در مقصد تحویل می دهد.
 • تخلیه در محل مربوطه بر عهده خریدار است.
 • محل مورد توافق بهتر است یک گمرک باشد.
 • در هر صورت ترخیص وارداتی بر عهده خریدار است.

  DPU      Delivered at Place Unloaded

  (Insert named place of destination)*

تحویل در محل مقرر تخلیه شده ( ذکر نام محل مقرر در مقصد).

 • تهیه بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده
 • فروشنده قرارداد حمل را منعقد کرده و هزینه آن را پرداخت می کند.
 • تشریفات گمرکی صدور و پرداخت هزینه های آن توسط فروشنده.
 • تحویل در محل مقرر در مقصد پس از تخلیه
 • اجرای ترخیص وارداتی با خریدار می باشد.
 • در صورت عدم ترخیص وارداتی کالا توسط خریدار ریسک آن با خریدار می باشد.

   DDP        Delivered Duty Paid

  (Insert named place of destination)*

تحویل کالا در  محل مقرر در مقصد یا ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 • تحویل کالا در  محل مقرر در مقصد یا ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مبین حداکثر تعهد برای فروشنده است.
 • تهیه، بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده
 • تحویل بعد از ترخیص وارداتی در محل مورد توافق
 • قیمت اعلام شده شامل تمام هزینه های از تولید کالا ( اگر توسط فروشنده تولید شده باشد)  تا تحویل آن در انیار به خریدار.
 • فروشنده علاوه بر مجوزهای صدور در کشور فروشنده باید تمام مجوزهای ورود را هم بگیرد و هزینه های آن را پرداخت نماید یعنی ترخیص وارداتی هم بر عهده فروشنده است.
 • تخلیه در محل مربوطه اساسا با خریدار است مگر ترخیص وارداتی مستلزم تخلیه باشد .
 • این قاعده برای تجار ایرانی کاربرد کمی دارد.
 • کاربرد این قاعده در کشورهایی است که مسایل گمرکی بسیار ساده دارند و به دور از تشریفات هستند و واردات آنها نیاز به اخذ مجوزی ندارد

واژه ها و اصطلاحات اختصاصی حمل دریایی و آبراه داخلی در اینکوترمز (Incoterms) ۲۰۲۰

FAS       Free Alongside Ship
(Insert named port of shipment)*

تحویل کالا در کنار کشتی( ذکر نام بندر مقرر برای بارگیری)

 • تهیه، بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده
 • انجام تشریفات گمرکی صدور و پرداخت هزینه های آن و پرداخت هزینه های بازرسی در صورت نیاز.
 • حمل کالا تا بندر به ریسک و هزینه فروشنده انجام می گیرد.
 • تحویل کنار (کشتی) شناور در بندر مبدا یعنی کالا بارگیری نشده تحویل خریدار می گردد.
 • مسئولیت و ریسک کالا در این نقطه از فروشنده به خریدار منتقل می شود. اگر به عللی کشتی نتواند کنار بندر لنگر بیاندازد و حمل کالا تا کشتی مورد نظر با قایق های کوچک یا همان دوحه انجام گیرد .عملیات دوحه کاری با رریسک و هزینه فروشنده انجام می گیرد به شرطی که خریدار اطلاعات لازم را در رابطه با عدم تناسب کشتی حمل با بندر به فروشنده بدهد و فروشنده هزینه و ریسک آن را از قبل بپذیرد.
 • کالا با هزینه و ریسک خریدار بارگیری می شود.
 • انعقاد قرارداد حمل با خریدار می باشد
 • عرف بندر در زمان و مکان تحویل آن در بندر مهم هست

  FOB      Free on Board

  (Insert named port of shipment)*

تحویل کالا روی کشتی ( ذکر نام بندر مقرر برای بارگیری)

 • تهیه، بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده.
 • انجام تشریفات گمرکی صدور و پرداخت هزینه های آن و پرداخت هزینه های بازرسی قبل از حمل، در صورت نیاز.
 • حمل کالا تا بندر به ریسک و هزینه فروشنده انجام می گیرد.
 • تحویل روی شناور تعیین شده توسط خریدار در بندر مبدا حمل.
 • زمان انتقال ریسک لحظه نشستن کالا  روی عرشه شناور.
 • ریسک و هزینه بارگیری بر عهده  فروشنده.
 • عرف بندر در زمان و مکان تحویل آن در بندر مهم هست.

  CFR      Cost and Freight

  (Insert named port of destination)*

قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد (ذکر نام بندر مقصد)

 • تهیه، بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده.
 • انجام تشریفات گمرکی صدور و پرداخت هزینه های آن و پرداخت هزینه های بازرسی قبل از حمل در صورت نیاز.
 • انعقاد قراردادحمل و پرداخت هزینه حمل تا مقصد بر عهده فروشنده می باشد.
 • تحویل روی شناور تعیین شده توسط خریدار در بندر مبدا حمل.
 • زمان انتقال ریسک لحظه نشستن کالا  روی عرشه شناور.
 • عرف بندر در زمان و مکان تحویل آن در بندر مهم هست.
 • از C&F, CNF  استفاده نشود .
 • در این اصطلاح دو نقطه انتقالی وجود دارد بندر محل تحویل کالا و بندر مقصد.

  CIF              Cost, Insurance and Freight

  (Insert named port of destination)*

قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد ( ذکر نام بندر مقصد )

 • تهیه، بسته بندی کالا و علامت گذاری مناسب با شیوه حمل توسط فروشنده.
 • انجام تشریفات گمرکی صدور و پرداخت هزینه های آن و پرداخت هزینه های بازرسی در صورت نیاز.
 • انعقاد قراردادحمل و پرداخت هزینه حمل تا مقصد و اخذ حداقل پوشش بیمه ای یعنی نوع (C) کلوز انیستیتو بیمه گران لندن و پرداخت هزینه آن بر عهده فروشنده می باشد.
 • نقطه انتقال ریسک زمان تحویل کالا به حمل کننده روی عرشه شناور.
 •  ارزش گمرکی کالا عبارت است ارزش CIF کالا
 • برای تجار ایرانی CIF توصیه نمی شود.