برنامه ريزي بيمه عمر در بازار كتاب صنعت بيمه كشور

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

 

کتاب برنامه ریزی بیمه عمر

نوشته : استفان آر.لیمبرگ و رابرت جی.دایل

ترجمه : محمدرضامهدیار اسماعیلی

انتشارات : پژوهشکده بیمه 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه این کتاب از جمله کتاب های شناخته شده در سطح کشور آمریکاست

که با هدف ارائه آگاهی کامل ازابعاد مختلف بیمه نامه های عمر برای مردم کشور آمریکا به نگارش درامده است.

از آنجاییکه بسیاری از مباحث این کتاب و اصطلاحات آن برای اولین بار به فارسی ترجمه شده و برخوردار از ادبیات و واژگان معادل در این زبان نمی باشد،

در بخش هایی از کتاب توضیحات تکمیلی و ضروری به قلم اصلی نویسندگان کتاب اضافه شده تا حتی لاامکان مطلب مشکل و پیچیده ای در کتاب باقی نماند.
این کتاب در ۱۷ فصل با عناوین:

 • معرفی بیمه عمر، چگونه می توان نیاز به بیمه را براورد نمود؟
 • چگونه شرکت بیمه مناسب را انتخاب کنیم؟
 • چگونه بیمه نامه مناسب را انتخاب نماییم؟
 • جنبه های حقوقی بیمه عمر،
 • قراردادهای خاص،
 • بیمه عمر تعدیل پذیر،
 • مستمری های سالیانه،
 • بیمه مادامالعمر با فرض جاری،
 • بیمه های عمر گروهی،
 • بیمه های عمر مشترک،
 • بیمه های مادام العمر با پرداخت محدود،
 • بیمه های مادام العمر معمولی باحق بیمه های یکنواخت،
 • بیمه عمر با حق بیمه یکجا، بیمه عمر بازماندگی،
 • بیمه عمر زمانی،
 • بیمه های عمر جامع،
 • بیمه های عمر متغیرو بیمه های عمر جامع متغیر. تنظیم گردیده است.