بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی (بیمه H&M)

نوع بیمه نامه: بیمه نامه شناور
نوع شناور : ماهیگیری (صیادی)
ذینفع :  بانک ملی ایران
پوشش بدنه : فقط کلوز ۲۸۹ (از بین رفتن کامل )
علت حادثه: آتشسوزی
سرمایه کارشناسی شده توسط شرکت بیمه:/ ۵/۹۹۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال
شرح حادثه:

ییمه گذار بیمه نامه ایی تحت عنوان بیمه نامه شناور  را طبق کلوز بین المللی ۲۸۹ (فقط از بین رفتن کامل) به نفع بانک ملی ایران در تاریخ ۸۷/۱۰/۱۶  بیمه می نماید.

شناور صیادی موضوع بیمه در تاریخ ۸۸/۵/۲۱  به علت اتصالات برقی دچار حریق گردیده که به دلیل سرعت باد ، شرایط بد جوی و جنس شناور آتشسوزی غیر قابل کنترل بوده و موجب غرق شناور شده است

شرکت بیمه  اعلام کرده است که خسارت  غیر قابل پرداخت هست

متعاقب اعلام غیر قابل پرداخت بودن خسارت، بیمه گذار طی چندین مرحله اقدام به مکاتبه و اعتراض نسبت به مختومه نمودن پرونده می نماید

که در نهایت به گروه کارشناسان آفرینش مراجعه می نماید،

کارشناسان آفرینش با الزام بیمه گر به قبول داوری و معرفی داوران مقید می نماید .

هیئت داوری تشکیل و نهایتاً داوران رأی به پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان پرداخت خسارت دروجه ذینفع صادر می نماید

و شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی