دریافت خسارت بیمه آتش سوزی صنعتی از طریق داوری

بیمه نامه آتش سوزی صنعتی

نوع بیمه نامه: آتش سوزی – صنعتی

موضوع بیمه: ساختمان ها و دستگاههای تولید و مواد اولیه

پوشش ها: آتش سوزی- صاعقه-  انفجار-  زلزله و آتشفشان

نوع حادثه: آتش سوزی عمدی

میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه:  ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
میزان پرداخت خسارت بعد از انجام مشاوره: ۲،۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مراحل پیگیری پرونده :
  • خواهان پرونده در تاریخ 96/8/25 اقدام به خرید بیمه نامه آتش سوزی صنعتی از یک شرکت بیمه می نماید.
  • در تاریخ ۹۷/۲/۲۸  به استناد گزارش سازمان آتش نشانی علت آتش سوزی ، عمدی و بر اثر انداختن شئی آتش زا توسط فرد ناشناس اعلام می گردد.
  • شرکت بیمه پس از بازدید از محل خسارت و تهیه صورتجلسه و استناد به گزارشات کارشناسان در برآورد خسارت ها میزان پرداخت خسارت پرداختی خود را ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ اعلام می دارد.
  • بعد از این نظر کارشناسی، زیان دیده به گروه آفرینش مراجعه کرده و راهنمایی های لازم در رابطه با پیشرفت در پرونده را فرا می گیرد.
  • زیان دیده یکی از کارشناسان گروه آفرینش را به عنوان داور معرفی کرده و طی نامه ای از شرکت بیمه درخواست معرفی داور می کند.
نتیجه نهایی :
هیات داوران به استناد گزارشات موجود در پرونده و مطالعه اسناد ومدارک ارائه شده و استماع نظرات کارشناسان و طرفین، شرکت بیمه را به پرداخت خسارت به مبلغ ۲،۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجه بیمه گذار مکلف می نماید.