بیمه نامه باربری با کلوز A (دانه سویا)

بیمه نامه باربری کلوز A (دانه سویا)

نوع بیمه نامه: بیمه نامه باربری کلوز A (دانه سویا)

نوع حادثه :

خودسوزی دانه های روغنی (سویا)

  • شرکت س  در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱ محموله انتقالی دانه سویای خود از کشور برزیل را نزد شرکت بیمه ای ،بیمه باربری با کلوز A می نماید
  • مقدار ۶۶ هزار تن دانه روغنی سویا از کشور برزیل خریداری و در حین حمل و توقف طولانی مدت در یکی از بنادر جنوبی کشور دچار خودسوزی می شود.
  • بعداز جدا سازی دانه های سویای سالم  از ناسالم مقدار ۶۵ هزار تن تقریبا سالم وحدود یک هزار تن ۱۰۰% آسیب دیده بودند.
  • پس از اعلام به شرکت بیمه ،بیمه گر در تاریخ ۹۶/۱۰/۴ اعلام عدم پرداخت می نماید.
  • یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت را توقف طولانی (۳ ماهه) در بندر اعلام می گردد.
  • شرکت س  به گروه آفرینش مراجعه کرده و تقاضای ارائه راهکار می نماید
  • بعد از مشاوره و معرفی یکی از کارشناسان گروه آفرینش به عنوان داور، طی نامه ای از شرکت بیمه خواسته می شود که داور خود را معرفی نماید.
  • به علت حساسیت پرونده داوران بیمه گر و بیمه گذار در انتخاب سرداور به اجماع نرسیده و انتخاب آن به دادگاه سپرده می شود.
  • سرداور توسط دادگاه انتخاب و هیأت داوری تشکیل می گردد.
به علت پیچیدگی های بسیار  پرونده :
هیأت داوری از کارشناسانی که نظریه کارشناسی داده بودند دعوت کرده و نظرات آنها را استماع و طی برگزاری چندین جلسه (۱۲جلسه) در تاریخ ۹۸/۱/۲۷  شرکت بیمه را مکلف به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریالدر وجه شرکت زیان دیده محکوم نمودند.