بیمه نامه بدنه لنج

نوع بیمه نامه:  بیمه بدنه لنج

سقف تعهدات بیمه گر :  ۹ میلیارد ریال

شرح موضوع

 • آقای  ک  یک دستگاه  لنج صیادی را برای مدت یکسال از تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ نزد شرکت بیمه ای ،بیمه بدنه کلوز ۲۸۰ (تمام خطر ) می نماید.
 • در صبح روز ۸/۱۱/۹۱ شناور موصوف به دلیل ترک در بدنه دچار آب گرفتگی وعلی رغم تلاش ناخدا و ملوانان در ساعت ۲۲ همان روز غرق می گردد.
 • بیمه گذار مراتب را در زمان مقرر به بیمه گر اعلام وطی تشریفات لازم مدارک را کامل می نماید
 • ولی متاسفانه بیمه گر به بهانه های واهی از انجام تعهدات خود مبنی بر جبران خسارت وارده استنکاف می نماید.
 • بیمه گذار به گروه کارشناس آفرینش مراجعه کرده وتقاضای ارائه راه حل می نماید.
 • بعد از مشاوره ،دادخواستی به دادگاه ارائه ودرخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس می شود .
 • دادگاه موافقت کرده وکارشناسی را برای این مورد انتخاب می نماید.
 • کارشناس نظر به پرداخت خسارت وارده می نماید.
 • بیمه گر اعتراض کرده وتقاضای هیات کارشناسی ۳ نفره می نماید .
 • کارشناسان انتخاب و دوباره رای به پرداخت خسارت وارده می نمایند .
 • بار دیگر بیمه گر اعتراض کرده وتقاضای هیات کارشناسی ۵ نفره می کند.
 • کارشناسان انتخاب وهمان حکم را تایید می کنند .

نتیجه نهایی :

دادگاه در تاریخ ۱۰/۷ ۹۷ و طی مراحل بسیار کارشناسی، بیمه گر را ملزم به پرداخت مبلغ ۳،۵۶۷،۰۲۵،۴۰۰ ریال به نفع بیمه گذار می نماید.