بیمه نامه بدنه لنج

بیمه بدنه لنج ماهیگیری

بیمه بدنه لنج ماهیگیری

نوع بیمه نامه: غرق شدن لنج

سقف تعهدات بیمه گر :  ۹ میلیارد ریال

شرح موضوع

 • آقای  ک  یک دستگاه  لنج صیادی را برای مدت یکسال از تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ نزد شرکت بیمه ای ،بیمه بدنه کلوز ۲۸۰ (تمام خطر ) می نماید.
 • در صبح روز ۸/۱۱/۹۱ شناور موصوف به دلیل ترک در بدنه دچار آب گرفتگی وعلی رغم تلاش ناخدا و ملوانان در ساعت ۲۲ همان روز غرق می گردد.
 • بیمه گذار مراتب را در زمان مقرر به بیمه گر اعلام وطی تشریفات لازم مدارک را کامل می نماید

ولی متاسفانه بیمه گر به بهانه های واهی از انجام تعهدات خود مبنی بر جبران خسارت وارده استنکاف می نماید.

 • بیمه گذار به گروه کارشناس آفرینش مراجعه کرده وتقاضای ارائه راه حل می نماید.
 • بعد از مشاوره ،دادخواستی به دادگاه ارائه ودرخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس می شود .
 • دادگاه موافقت کرده وکارشناسی را برای این مورد انتخاب می نماید.
 • کارشناس نظر به پرداخت خسارت وارده می نماید.
 • بیمه گر اعتراض کرده وتقاضای هیات کارشناسی ۳ نفره می نماید .
 • کارشناسان انتخاب و دوباره رای به پرداخت خسارت وارده می نمایند .
 • بار دیگر بیمه گر اعتراض کرده وتقاضای هیات کارشناسی ۵ نفره می کند.
 • کارشناسان انتخاب وهمان حکم را تایید می کنند .

 

نتیجه نهایی : 

دادگاه در تاریخ ۱۰/۷ ۹۷ و طی مراحل بسیار کارشناسی، بیمه گر را ملزم به پرداخت مبلغ ۳،۵۶۷،۰۲۵،۴۰۰ ریال به نفع بیمه گذار می نماید.