کتاب بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل
انتشارات  پژوهشکده بیمه
نویسندگان : آقایان سیدکاظم ملکوتی و مهندس‌وحید باقری تجریشی

با توجه به رشد روزافزون صنعت بیمه در کشور و تبلیغات متعددی که در جهت معرفی رشته‌های مختلف بیمه‌ای از سوی شرکت‌های بیمه‌ای صورت می‌گیرد،

بیمه‌های مهندسی به دلایل متعددی از رشد ناکافی برخوردار بوده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، دلایلی مانند:

 • عدم آشنایی یا آشنایی جزئی بسیاری از مسئولین پروژه‌های عمرانی و زیربنایی یا مسئولین کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی از مزایای پوشش‌های بیمه‌ای در بیمه‌های مهندسی،
 • عدم شناسایی کامل رشته‌های مختلف بیمه‌های مهندسی،
 • ضعف در قوانین و مقررات در رابطه با بیمه اجباری انواع بیمه های مهندسی،
 • عدم اجرای دقیق مفاد ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان توسط بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران و دلایل دیگر از جمله این موارد است.

بدیهی است برطرف نمودن موارد فوق عامل مؤثری در رونق و افزایش پرتفوی بیمه‌های مهندسی در شرکت‌های بیمه خواهد بود

و با افزایش اطلاعات و آموزش بیمه‌های مهندسی می‌توان قسمتی از مشکلات را برطرف نمود.
مقوله بازدید اولیه در صنعت بیمه و بخصوص در بیمه‌های مهندسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در موارد وقوع خسارت،شناسایی ریسک و وضعیت بیمه‌گذار به بیمه‌گر کمک میکند.
در کتاب بیمه‌های مهندسی از تئوری تا عمل(صدور – خسارت – کارشناسی)سعی شدهدتا نکات مهم و کاربردی در زمینه بازدید اولیه و خسارت در بیمه های مهندسی تشریح شود

و مثال‌های عملی جهت درک بهتر موضوع ارائه گردد

تا راه گشای بیمه‌گران در صدور بیمه‌نامه‌هایی با پوشش‌های مناسب و نرخ و شرایط معقول باشد .
این کتاب شامل هفت فصل با عناوین زیر می‌باشد:

 • مفاهیم بیمه‌های مهندسی
 • بیمه تمام‌خطرپیمانکاران(C.A.R)
 • بیمه تمام‌خطرنصب(E.A.R)
 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران(C.P.M)
 • بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی(C.E.C.R)
 • بیمه شکست ماشین‌آلات(M.B)و
 • بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(M.L.O.P).

کتاب بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل(صدور – خسارت – کارشناسی) توسط آقایان سیدکاظم ملکوتی و مهندس‌وحید باقری تجریشی به رشته تحریر درآمده است

و انتشارات پژوهشکده بیمه آن را در زمستان سال ۱۳۹۴ در دو جلد و جمعا ۹۳۶ صفحه چاپ کرده است.

قیمت جلداول این کتاب ۲۶۰۰۰۰ ریال و جلددوم ۲۹۰۰۰۰ ریال میباشد.